Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Slöjd

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

”Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.”

Från Läroplan för grundskolan Lgr 11