Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Filosofi

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Du som är filosofilärare är välkommen på Ämnets dag (vecka 44). Vi har också som ambition att erbjuda ett årligt fortbildningstillfälle i april. Där får du möjlighet träffa filosofilärarkollegor, lyssna till aktuell forskning och diskutera vidare hur den aktuella frågan kan omsättas i filosofiundervisning.