Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Religionskunskap

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Kunskap om religioner, livsåskådningar och etik är viktigt för att förstå både sig själv och andra, inte minst i dagens skola och samhälle. I ämnet religionsvetenskap studeras världens religioner genom historien och hur de tar sig uttryck både lokalt och globalt. Du studerar också ämnet ur olika perspektiv, exempelvis filosofiska och sociologiska.

Kompetenser

Inom de här områdena har vi kompetens för att göra uppdragsutbildningar, föreläsningar, utredningar eller liknande. Kontakta oss för att starta ett samarbete.