Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Svenska

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Svenska är mer än du tror! Börja i Runsvenskan, våra äldsta skriftliga belägg ristade i sten, och ta dig genom hela språkhistorien till Miljonsvenskan – den svenska som idag talas av många invånare i Sverige. Hur skiljer den sig från ”vanlig” svenska? I ämnet Svenska som andraspråk lär du dig hur språket ter sig för den som inte har svenska som modersmål.

Kompetenser

Inom de här områdena har vi kompetens för att göra uppdragsutbildningar, föreläsningar, utredningar eller liknande. Kontakta oss för att starta ett samarbete.