Korsvägen

Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Välkommen till Korsvägen!

Korsvägen är Göteborgs universitets webbplats med fortbildning för lärare och förskollärare. Här samlas universitetets utbud med allt från lunchföreläsningar och kurser till fortbildningsdagar och vägar framåt i yrket. Använd menyn ovan – Årskurser, Områden, Skolämnen och Vägar framåt – för att söka fram fler fortbildningar. Bredden är stor och allt vilar på vetenskaplig grund.

Forskning pågår!

Forskning pågår!Välkommen till en fortbildningskonferens för dig som arbetar inom förskola... Läs mer

Event & utbildning

Globala målet nr 17: Genomförande och globalt partnerskap

Nu är det dags för det sjuttonde och sista målet – Genomförande och... Läs mer

Historiografi, exkursionspedagogik och förintelsens minnesplatser

Göteborgs universitet erbjuder återigen uppdragskursen: PDG692 Historiografi, exkursionspedagogik och förintelsens minnesplatser,... Läs mer

Ämnets dag 2020

Ämnets dag är ett tillfälle för ämnesfördjupande fortbildning som institutioner vid... Läs mer

Nationella forskarskolan i bild- och slöjdpedagogik

Nu är det möjligt att söka till forskarskolan inför HT20. Forskarskolan riktar sig... Läs mer

Introduktion till programmering för matematiklärare, 2,5hp

Kursen ger en kort introduktion till programmering i ett textbaserat programspråk. Kursen... Läs mer

Ordinlärning och vokabulärundervisning i främmande språk, 7,5 hp

Kursen Ordinlärning och vokabulärundervisning i främmande språk ger en introduktion till aktuell... Läs mer

Fortbildning för förskollärare

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) ger en rad kurser... Läs mer

Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram – med profilering mot migration och digitalisering

Arbetar du inom förskola, fritidsverksamhet eller grundskola? Är du intresserad av... Läs mer

Studera till speciallärare och specialpedagog

Speciallärarprogrammet  och specialpedagogprogrammet är vidareutbildningar för lärare med minst tre års... Läs mer

Mat och hälsa i förskolan – 7,5 hp

Att arbeta med barn inom förskolan ställer stora krav på pedagoger och medarbetare... Läs mer