Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Grundskola 7-9

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Kurser

Frågor om behörighet?

Kontakta våra studievägledare om du har frågor om behörigheter eller utökade behörigheter.

Kompetenser

Inom de här områdena har vi kompetens för att göra uppdragsutbildningar, föreläsningar, utredningar eller liknande. Kontakta oss för att starta ett samarbete.

Lärarlyftet HT20 – nu öppen för sen anmälan

  Från och med höstterminen 2020 kommer nya kurser att ges inom Lärarlyftet.... Läs mer

Handleda vidare Läslyftet i skolan 2020/21

Göteborgs universitet ger läsåret 2020/21 Handleda vidare för fjärde året. Fortbildningen... Läs mer

Interkulturalitet och värdepedagogik, 2,5 hp

Kursen riktar sig främst till lärare och förskollärare som har uppdrag som VFU-handledare,... Läs mer

Introduktion till programmering för matematiklärare, 2,5hp

Kursen ger en kort introduktion till programmering i ett textbaserat programspråk. Kursen... Läs mer

Handledarskap i pedagogiskt arbete gentemot student och kollega HT20

Kursen vänder sig till dig som är VFU-handledare, mentor och/eller förstelärare... Läs mer

Ordinlärning och vokabulärundervisning i främmande språk, 7,5 hp

Kursen Ordinlärning och vokabulärundervisning i främmande språk ger en introduktion till aktuell... Läs mer

Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram – med profilering mot migration och digitalisering

Arbetar du inom förskola, fritidsverksamhet eller grundskola? Är du intresserad av... Läs mer

Studera till speciallärare och specialpedagog

Speciallärarprogrammet  och specialpedagogprogrammet är vidareutbildningar för lärare med minst tre års... Läs mer

Introduktionsutbildning för VFU-handledare

För dig som har eller planerar att ha uppdrag som VFU-handledare finns olika... Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp

KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig lärare och... Läs mer

Masterprogram, utbildning för hållbar utveckling

Vill du arbeta för ökad medvetenhet, kunskap och kompetens om hållbar... Läs mer

Språkinlärning och flerspråkighet

Som språklärare eller språkinlärare kan man stöta på en del utmaningar i det... Läs mer

Kurspaket för lärare i litteraturvetenskap

Från och med vårterminen 2018 erbjuder Litteraturvetenskap kompetensutveckling i form av... Läs mer

Läs kursen ”Havet i klassrummet”, 15 hp på distans

Kursen är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man... Läs mer

Fortbildning för lärare inom språk

Vi erbjuder flera kurser på avancerad nivå som särskilt riktar sig till språklärare.... Läs mer

Matematiska vetenskapers fortbildning för lärare

Här hittar du kurser du som lärare kan gå Det finns även information... Läs mer

Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, 120 hp

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av att utveckla verksamheten i... Läs mer

Läs neuropsykologi, 30 hp halvfart

Kursen vänder sig till dig som arbetar med t ex pedagogik och med... Läs mer

Fortbildningskurser i fysik, teknik och naturvetenskap för lärare och förskollärare

Vi erbjuder ett antal kurser som riktar sig till dig som är lärare,... Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, KPU med förhöjd studietakt

Göteborgs universitet ger en variant av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med... Läs mer

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Har du en utländsk lärarutbildning eller en akademisk examen i ett ämne och... Läs mer

Masterprogram i didaktik

Programmet vänder sig till dig som vill fördjupa din förståelse för undervisning och... Öppna i nytt fönster

Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen

Utbildningen kallas för VAL och är en kompletterande utbildning och vänder sig till... Läs mer