Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Historia

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Är du intresserad av vad samtidsarkeologi är, hur kulturarv förmedlas, eller hur sociala och politiska processer ser ut i modern tid? Du kan även förkovra dig i europeisk bronsålder, det antika Grekland och Rom, nordisk medeltid eller det förindustriella bondesamhället.

Ekonomisk historia är ämnet ger långsiktiga perspektiv på samhällsutvecklingen. Brännande frågor om globalisering, miljö, migration och genus studeras i ekonomisk-historiskt perspektiv liksom frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning.

Kompetenser

Inom de här områdena har vi kompetens för att göra uppdragsutbildningar, föreläsningar, utredningar eller liknande. Kontakta oss för att starta ett samarbete.