Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Ämnets dag 2 november 2021 – Save the date! Ny information 25 maj

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Ämnets dag är ett tillfälle för ämnesfördjupande fortbildning som institutioner vid Göteborgs universitet erbjuder verksamma lärare i grund- och gymnasieskolan.

2021 arrangeras Ämnets dag tisdag 2 november. Dagen är ett tillfälle för ämnesfördjupande fortbildning som institutioner vid Göteborgs universitet erbjuder verksamma lärare i grund- och gymnasieskolan. Ämnets dag är mycket uppskattat och erbjuder ett tillfälle till såväl efterfrågad ämnesfortbildning som kontaktytor mellan universitet och verksamma lärare.

Detta år kommer följande ämnen att erbjudas under Ämnets dag: dans, teater, musik grundskolan, musik gymnasieskolan, slöjd, bild, svenska, svenska som andraspråk, moderna språk (franska, spanska, tyska), engelska, kemi, biologi/naturkunskap, fysik/teknik, matematik, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, filosofi, psykologi, religion, historia, geografi, företagsekonomi och juridik.

Hösten 2020 gavs Ämnets dag huvudsakligen digitalt på grund av Covid-19. Detta år kommer programmet bestå av digitala såväl som fysiska programpunkter. Allt eftersom program och anmälningslänkar är klara läggs de ut på denna sida.