Korsvägen

Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Välkommen till Korsvägen!

Korsvägen är Göteborgs universitets webbplats med fortbildning för lärare och förskollärare. Här samlas universitetets utbud med allt från lunchföreläsningar och kurser till fortbildningsdagar och vägar framåt i yrket. Bredden är stor och allt vilar på vetenskaplig grund.

Ämnets dag 2020

Ämnets dag är ett tillfälle för ämnesfördjupande fortbildning som institutioner vid... Läs mer

Event & utbildning

Många vägar för lärare inom ämnet psykologi

Vill du bli lärare i psykologi eller är du lärare och vill kompetensutveckla... Läs mer

Summer Science Camp.

Är du intresserad av naturvetenskap och forskning? Vill du göra någonting roligt... Läs mer

Masterprogram, utbildning för hållbar utveckling

Vill du arbeta för ökad medvetenhet, kunskap och kompetens om hållbar... Läs mer

Språkinlärning och flerspråkighet

Som språklärare eller språkinlärare kan man stöta på en del utmaningar i det... Läs mer

Nordiskt masterprogram för språklärare

Är du verksam eller blivande lärare i engelska, franska eller tyska och vill... Läs mer

Antibiotikaresistensens problematik

  Den ökande bakteriella antibiotikaresistensen är ett globalt problem och hotar nu att... Läs mer

Hållbar utveckling i städer och regioner, 7,5 hp

  ”Hållbar utveckling” är ett övergripande politikområde där den offentliga förvaltningen... Läs mer

Inriktning fritidshem för yrkeserfarna

Det finns en stor brist på lärare i fritidshem. Detta program vänder sig... Läs mer

The International Master’s Programme in Information Technology and Learning

Are you interested in information technologies and learning? In how knowledge and learning... Läs mer

Läs kursen ”Havet i klassrummet”, 15 hp på distans

Kursen är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man... Läs mer