Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Läs kursen ”Havet i klassrummet”, 15 hp på distans

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

hav

Kursen är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man genom experimentell undervisning kan studera marina livsmiljöer, marint liv, marin ekologi och marina miljöproblem. Vi kombinerar kunskap om havet med hur man kan arbeta experimentellt med marin vetenskap i undervisning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå även i skolmiljöer som ligger långt från havet.

Kursen bör kunna kombineras med heltidsarbete och det ingår två fältmoment vid marin fältstation (ca 3+3 dagar sommartid).

Läs mer här