Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Svenska & svenska som andraspråk

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Svenska är mer än du tror! Börja i Runsvenskan, våra äldsta skriftliga belägg ristade i sten, och ta dig genom hela språkhistorien till Miljonsvenskan – den svenska som idag talas av många invånare i Sverige. Hur skiljer den sig från ”vanlig” svenska? I ämnet Svenska som andraspråk lär du dig hur språket ter sig för den som inte har svenska som modersmål.

Kurser

Frågor om behörighet?

Kontakta våra studievägledare om du har frågor om behörigheter eller utökade behörigheter.

Kompetenser

Inom de här områdena har vi kompetens för att göra uppdragsutbildningar, föreläsningar, utredningar eller liknande. Kontakta oss för att starta ett samarbete.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Arbetsmarknaden för utbildade lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket god. Genom KPU... Läs mer

Kurspaket för lärare i litteraturvetenskap

Från och med vårterminen 2018 erbjuder Litteraturvetenskap kompetensutveckling i form av... Läs mer

Sveriges största grupparbete?

Wikimini är ett uppslagsverk på webben som är framtaget i samarbete mellan GR... Läs mer

Nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling i VG-regionen

Nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling riktar sig till pedagoger med uppdrag från... Läs mer