Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Historia

Kontakta Korsvägen om historia

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Är du intresserad av vad samtidsarkeologi är, hur kulturarv förmedlas, eller hur sociala och politiska processer ser ut i modern tid? Du kan även förkovra dig i europeisk bronsålder, det antika Grekland och Rom, nordisk medeltid eller det förindustriella bondesamhället.

Ekonomisk historia är ämnet ger långsiktiga perspektiv på samhällsutvecklingen. Brännande frågor om globalisering, miljö, migration och genus studeras i ekonomisk-historiskt perspektiv liksom frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning.

Kompetenser

Inom de här områdena har vi kompetens för att göra uppdragsutbildningar, föreläsningar, utredningar eller liknande. Kontakta oss för att starta ett samarbete.