Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:
.

Utbildningen kallas för VAL och är en kompletterande utbildning och vänder sig till dig som är verksam i skolan men saknar lärarexamen. Målet med utbildningen är att kompletteringen ska leda till en lärarexamen.

Omfattning och behörighet

Utbildningen omfattar max 120 högskolepoäng (hp = ”gamla” 80 p) och vänder sig till verksamma lärare i grundskola och gymnasieskola med tidigare högskoleutbildning men som saknar lärarexamen.

Behörig att söka är den som:

  • Är verksam som lärare hos en skolhuvudman
  • Att högskolestudier finns i sådan omfattning att examen kan utfärdas inom den maximala ramen 120 högskolepoäng

Validering av lärarerfarenhet

För möjligheten att kunna tillgodoräkna studier inom det Allmänna utbildningsområdet (90 hp AUO) krävs relevant lärarerfarenhet, i normalfallet två år (minst 50%). Efter prövning av den reella kompetensen (validering) kan studierna inom det allmänna utbildningsområdet då omfatta 60 hp, dvs. 30 hp tillgodoräknas.

Lärarutbildningsnämndens informationssidor om VAL-projektet