Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Sveriges största grupparbete?

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Wikimini är ett uppslagsverk på webben som är framtaget i samarbete mellan GR Utbildning Pedagogiskt Centrum och Wikipedia Sverige.

Pusselbit, Sverige

Där ges elever i åldern ca 8-13 år möjlighet att bli modiga wikiminauter och få vara med i Sveriges kanske största grupparbete. Eleverna får skapa konton tillsammans med sina lärare och sedan skriva nya eller redigera redan befintliga artiklar till verkliga mottagare. Tillsammans hjälps eleverna åt att hela tiden få Wikimini att växa. Eleverna tränas i att skapa innehåll, söka kunskap och att vara källkritisk. Wikimini är ett uppslagsverk online av barn och unga, för barn och unga – med stöd av vuxna.