Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass VT22

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

HT21 ger Göteborgs universitet två nya Skolverkskurser riktade till förskollärare i förskoleklass: Läs- och skrivinlärning, 15 hp och Matematikinlärning, 15 hp.

Kursernas innehåll:
– grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärningens ämnesdidaktik och metodik.
– uppföljning och bedömning av elevers läs-, skriv- och matematiklärande

VT22 erbjuds på nytt kursen Läs- och skrivinlärning, 15 hp.
Läs mer om kursen:
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp
Utbildning för förskollärare i förskoleklass – Information om kurserna på Skolverkets webbplats.

Ansökningsperiod 16 september -15 oktober

Observera att du måste skicka in blanketten Huvudmannens godkännande i samband med ansökan.Läs mer om kursen:

I höst ger Göteborgs universitet två nya kurser riktade till förskollärare i förskoleklass: Läs- och skrivinlärning, 15 hp och Matematikinlärning, 15 hp. Båda kurser ges på uppdrag av Skolverket.

Innehåll:
– grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärningens ämnesdidaktik och metodik
– uppföljning och bedömning av elevers läs-, skriv- och matematiklärande.

Läs mer om kurserna:
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Utbildning för förskollärare i förskoleklass – Information om kurserna på Skolverkets webbplats.

Se även Skolverksuppdrag vid Göteborgs universitet.

Ansökningsperiod 15 april -15 maj

Observera att du måste skicka in blanketten Huvudmannens godkännande i samband med ansökan.