Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Studera till speciallärare och specialpedagog, HT21

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Vidareutbildning för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen.

Speciallärarprogrammet 

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om olika förhållanden i såväl samhälle och skola som faktorer på individnivå, vilka riskerar att leda till svårigheter i lärandet. Du arbetar förebyggande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer, med att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar samt med att ge stöd i arbetet för elever i behov av särskilt stöd.och specialpedagogprogrammet är vidareutbildningar för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningarna syftar till att ge fördjupade kunskaper om olika förhållanden i såväl samhälle och skola som faktorer på individnivå, vilka riskerar att leda till svårigheter i lärandet. Programmen ges vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Ansökan öppen till 15/3.

Mer om speciallärarprogrammet

Specialpedagogprogrammet

Utbildningen ger kvalificerade kunskaper om hur du arbetar med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer. Det handlar om att arbeta förebyggande, och att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt att genomföra pedagogiska utredningar som ser barnet och dess situation på skol-, grupp- och individnivå. I arbetet ingår också att implementera och följa upp åtgärder. Målet är att möta barn/elevers olika behov för att bidra till en inkluderande skolmiljö. Ansökan öppen till 15/3.

Mer om specialpedagogprogrammet