Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Poesi och film i undervisningen, 5 hp

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Kursen ger en möjlighet att bredda och fördjupa ämnesdidaktiska kunskaper som lärare i svenska i gymnasie- och grundskolan. Kunskaper om och frågor kring fiktion och didaktik kopplas till uppgiften att verka som svensklärare i dagens samhälle. Kursen belyser olika ämnesdidaktiska aspekter på den pedagogiska potential som ligger i de estetiska uttrycksformerna poesi respektive film i en svensk skolkontext. Med utgångspunkt i dessa specifika genrer undersöker vi hur undervisningen kan både befästa och vidga elevernas repertoar.

Mer information om kursen

Anmälan till kursen

Anmäl dig före 15 april eller kontakta studiev.litt@lir.gu för sen anmälan.