Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Litteratursamtal & litteratururval i undervisningen, 5 hp

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Kursen ”Litteratursamtal & litteratururval i undervisningen” utgår ifrån frågan under vilka former vi kan samtala kring berättelser i skolan 7-9/gy. Vilka frågor ställer vi och vilka svar förväntar vi oss? Vilka olika typer av berättelser kan vi ta som utgångspunkt för litteraturundervisning? Kursdeltagarna träffas fem gånger under terminen med föreläsning, seminarium och workshop då vi inventerar era egna erfarenheter, diskuterar kurslitteraturen och undersöker nya modeller för litteraturundervisning som prövas och utvärderas. Examinationen kommer att bestå av en rapport där du reflektera över kursens innehåll i diskussion, kurslitteratur och din erfarenhet från den egna undervisningen. Kursen ges vårterminen 2020.

Anmälan