Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Poesi och film i undervisningen, 5 hp

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Till våren startar den tredje fortbildningskursen för svensklärare på kvartsfart! Kursen ger en möjlighet att bredda och fördjupa ämnesdidaktiska kunskaper som lärare i svenska i gymnasie- och grundskolan. Kunskaper om och frågor kring fiktion och didaktik kopplas till uppgiften att verka som svensklärare i dagens samhälle. Kursen belyser olika ämnesdidaktiska aspekter på den pedagogiska potential som ligger i de estetiska uttrycksformerna poesi respektive film i en svensk skolkontext. Med utgångspunkt i dessa specifika genrer undersöker vi hur undervisningen kan både befästa och vidga elevernas repertoar. Den beprövade erfarenhet hos er lärare får utrymme i kursen där vi gör en probleminventering och diskuterar hur man som lärare i sin undervisning kan omvandla teori till praktik i syfte att främja elevernas fiktionsförståelse.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I undervisning som innehåller muntliga respektive skriftliga uppgifter av examinerande karaktär är deltagande obligatoriskt för godkänt resultat.

Anmäl dig före 15 okt eller kontakta studiev.litt@lir.gu för sen anmälan.

Anmälan