Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Forskarskolan i utbildningsvetenskap

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Vid Göteborgs universitet påbörjades hösten 2005 en ny forskarutbildning, forskarskolan i utbildningsvetenskap, inom ramen för CUL:s verksamhet.

Utbildningsvetenskap är det forskningsfält inom vilket frågor om lärande, kunskapsbildning och kunskapsprocesser studeras. Forskningsfältets frågor berör främst utbildningssektorn (dvs. skolväsendet och högskoleväsendet) men kan också gälla pedagogisk verksamhet inom andra samhällsområden. Utbildningsvetenskap handlar om utbildningsrelaterade processer och resultat (på individ-, grupp- samt systemnivå) främst inom verksamheter som förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning samt inom universitetets egen verksamhet.

Läs mer