Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Språkinlärning och flerspråkighet

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Som språklärare eller språkinlärare kan man stöta på en del utmaningar i det flerspråkiga och kulturellt heterogena klassrummet. Institutionen för språk och litteraturer har därför utvecklat en ny kurs som tar upp både de svårigheterna och möjligheterna som rör språkinlärning och flerspråkighet. Särskilt fokus läggs på inlärning av moderna språk i den svenska kontexten med utgångspunkt i att dessa lärs in som ett tredjespråk, efter modersmålet/-en och minst ett andraspråk/främmande språk.

I centrum står den flerspråkiga individens identitet och förutsättningar för språkinlärningen. Frågor som tas upp är till exempel hur man som lärare kan utnyttja elevernas språkliga resurser för att utveckla språklig medvetenhet och effektiva språkinlärningsstrategier.

Vilka språkkunskaper behöver läraren?
Vilken status har de olika språken i klassrummet och hur kan man förhålla sig till det?

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 60 hp i något av språken engelska, franska, spanska eller tyska, eller motsvarande.

Kursen ges endast vårterminer.

Mer information och länk till antagning