Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Mat och hälsa i förskolan – 7,5 hp

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Att arbeta med barn inom förskolan ställer stora krav på pedagoger och medarbetare i den dagliga verksamheten, inte minst vad gäller kunskaper som är relaterade till barnens mat och måltider. Vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs Universitet ges kursen ”Mat och hälsa i förskolan” som ger dig som arbetar med/för barn inom förskolan en ökad kompetens och verktyg för att främja hälsosamma matvanor.

Kursen behandlar mat och måltider för barn i förskoleålder där barns näringsbehov utifrån svenska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets råd belyses. I kursen ingår bl.a. att i en förskoleverksamhet studera, genomföra och utvärdera måltidsrelaterade moment med utgångspunkt i barnens syn på mat och hälsa. I de praktiska momenten analyseras perspektiven smak, näring och hälsa. Grunderna för barns matpreferenser problematiseras med fokus på sensorik, kräsenhet och neofobi. Dessutom behandlas matens och måltidens sociala och kulturella dimensioner, det vill säga hur förskolans personal kan möta barn med olika erfarenheter av mat och preferenser.

Mer information och anmälan