Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Lärarlyftet HT21, sen anmälan öppen

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:
Från och med höstterminen 2020 ges nya kurser inom Lärarlyftet. Kurser i Lärarlyftet vänder sig till utbildade lärare som vill utöka sin ämnesbehörighet. Nytt i Lärarlyftet är att kravet på att sökande ska undervisa som obehörig lärare i ämnet är borttaget.
 
Höstterminen 2021 ger Göteborgs universitet följande kurser:
 
Bild för lärare åk 7-9, 45hp (1-45)
Bild för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90)
Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90)
NO/te för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15)
NO/te för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30)
Slöjd för lärare åk 7-9, 45hp (1-45)
Svenska som andraspråk för lärare i årskurs 1-3, 30 hp (1-30)
Svenska som andraspråk för lärare i årskurs 4-6, 30 hp (1-30)
Teknik för lärare åk 1-3, 7,5 hp (1-7,5)
Teknik för lärare åk 4-6, 7,5 hp (1-7,5)
 
Mer om Lärarlyftet på Göteborgs universitet.
Mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbsida.