Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Kvalitetsbedömning i förskolan, sen anmälan öppen

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Kursen riktar sig mot verksamma förskollärare samt magister/masterstudenter, med intresse för kvalitets- och utvecklingsfrågor kopplade till förskoleverksamhet.

Under kursen behandlas forskning om kvalitet i verksamheter med yngre barn, metoder kring kvalitetsvärdering, olika kvalitetsinstrument, samt forsknings- och yrkesetik.

Kursen innefattar även tolkning, analys och genomförande av och med kvalitetsbedömningsredskapet ECERS-3.

Syftet med kursen är bland annat att deltagarna ska utveckla kunskaper för att självständigt kunna använda instrumentet för systematisk utveckling av förskoleverksamhet och undervisning i förskolan.

Läs mer om kursen på https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/kvalitetsbedomning-i-forskolan-pda556