Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Introduktion till programmering för matematiklärare, 2,5hp

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:
Kursen ger en kort introduktion till programmering i ett textbaserat programspråk. Kursen syftar också till att ge idéer och inspiration till hur programmering kan användas i undervisning i framförallt matematik på högstadie- och gymnasienivå.

Kursen motsvarar cirka två veckors studier och ges utspridd över vårterminen. Först fokuserar deltagarna på att lära sig skriva korta enkla program i Matlab, Octave eller Python.  Sedan diskuteras programmering som beräkningsverktyg och programmering som del i lärande av matematik. Vi tittar på vad andra har gjort med programmering i utbildningssammanhang, bland annat i projektet Scratch.

Undervisning sker 6 torsdagar under våren, kl 16.00-19.00.

Kursen syns ännu inte på antagning.se men kommer att öppna för sen anmälan 2018-12-14. Du kan skicka en intresseanmälan till laura@chalmers.se, så får du en påminnelse när det är dags att söka.