Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Introduktion till förskolläraryrket, 7,5 hp

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Hösten 2020 startar en ny kurs riktad till dig som är arbetar i förskolan,
till exempel som vikarie, barnskötare eller liknande. Kursen ska ge dig en
god inblick i vad det innebär att arbeta som förskollärare. Du får både
redskap och kunskaper för att möta barns olika förutsättningar. Kursen ger också dig en bra start för att fortsätta studera till förskollärare, och kan tillgodoräknas om du väljer att läsa förskollärarprogrammet efteråt.

Kursen heter Introduktion till förskolläraryrket och är uppdelad i tre delar
med fokus på förskolans rutiner och omsorgssituationer, undervisning i förskolan, samt vad det innebär att möta alla barns behov.

Mer information på länken Nyfiken på arbete i förskola eller fritidshem