Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Interkulturalitet och värdepedagogik, 2,5 hp

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Kursen riktar sig främst till lärare och förskollärare som har uppdrag som VFU-handledare, mentor och/eller förstelärare. Kursen kan med fördel både läsas separat, innan eller efter Handledarskap i pedagogiskt arbete gentemot student och kollega, 7,5 hp (SC1612 ). Kursen är också öppen för förskole- och skolpersonal som inte arbetar som handledare.

Kursen tar upp begreppen interkulturalitet samt värdepedagogik med syfte att skapa förståelse för likheter och olikheter. Kursen tar också upp begreppet normkritik och hur det kan användas i handledande situationer. Vidare sätter kursen fokus på svåra samtal både på ett teoretiskt och praktiskt sätt.

Mer information om kursen finns på denna länk.