Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Historiografi, exkursionspedagogik och förintelsens minnesplatser

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Göteborgs universitet erbjuder återigen uppdragskursen: PDG692 Historiografi, exkursionspedagogik och förintelsens minnesplatser, 7,5 högskolepoäng.

Kursen behandlar exkursionspedagogiskt arbete kring Förintelsens minnesplatser. En av utgångspunkterna i kursen är att skapa didaktiska redskap för att kunna öka barns och ungas medvetenhet och förståelse av historien och av sin egen samtid för att stärka skolors och institutioners demokratiuppdrag. Centralt i kursen är också att kritiskt studera frågor som rör demokrati, tolerans och antisemitism. Kursen berör även kulturteoretiskt perspektiv på jiddischkulturens närvaro och frånvaro i Europa.

Kursen består dels av två internatförlagda undervisningstillfällen, samt fältstudier till några av Förintelsens minnesplatser i Polen. Kursperiod: 2020-10-05 – 2021-04-18.

Sista anmälningsdag 2020-05-20

Länk till webbformulär för mer kursinformation anmälan och avtal: https://ipkl.gu.se/samverkan/fort_vidareutbildning