Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Hållbar utveckling i städer och regioner, 7,5 hp

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

 

höstlöv botaniska

”Hållbar utveckling” är ett övergripande politikområde där den offentliga förvaltningen har stor betydelse. Politiska institutioner och professionella tjänstemän förväntas genom styrning och samarbete främja ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I detta sammanhang uppstår spänningar mellan olika synsätt och intressen. Kursen diskuterar och problematiserar hållbarhetsbegreppets utveckling och tillämpning samt dess relation till demokrati och styrning.
För mer information