Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Grundläggande programmering, 7.5 hp

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Digitaliseringen av samhället påverkar skolan i allt snabbare takt. Nu ställs nya krav på dig som lärare för att kunna stärka elevernas digitala kompetens då programmering blivit ett prioriterat inslag i grundskolans teknik- och matematikämne. Institutionen för fysik ger HT19 två kurser  i grundläggande programmering.

FSP012 – Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning ger en orientering i relevant ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i ämnena matematik och teknik.
Kursen är öppen för dig som är anställd på högstadiet (årskurs 7-9) eller gymnasiet och undervisar i matematik, fysik eller teknik. Kursen går på kvartsfart och ges som distansundervisning med cirka fyra-sex campusförlagda träffar.

Anmälan FSP012

FSP013 – Grundläggande programmering i Python med matematikdidaktisk inriktning. Under kursen lär du dig algoritmiskt tänkande och problemlösning med hjälp av programmering samt att skapa, felsöka och testa programkod, liksom att läsa och förbättra befintlig programkod. Orientering i relevant ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i ämnena matematik och fysik. Kursen är öppen för dig som är anställd på högstadiet (årskurs 7-9) eller gymnasiet och undervisar i matematik eller fysik. Kursen går på kvartsfart och ges som distansundervisning med cirka fyra-sex campusförlagda träffar.

Anmälan FSP013

Kurser i programmering på Institutionen för fysik