Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Globala målet nr 4: God utbildning för alla

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Det fjärde målet – God utbildning för alla – i lärarfortbildningarna om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling har både fått ett nytt datum och en ny form: den 18 maj på distans.

Eftermiddagen inleds med två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om mål 4 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund med forskarna kan du samtala med lärarkollegor och pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet och få pedagogiska tips på hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. Alla medverkande som vill kan beställa en kortlek om de globala målen att använda i sin undervisning,

Lärarfortbildningarna om de globala målen vänder sig till yrkesverksamma lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Mer information om fortbildningsdagen den 4 maj 

Anmälan till fortbildningstillfället

Om Globala målen för hållbar utveckling