Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Behörighet & legitimation

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Den 2 mars 2011 beslutade riksdagen att införa legitimation för lärare och förskollärare. Denna reform införs i flera steg from den 1 juli 2011. Det finns övergångsregler som gäller t o m 1 juli 2018. Motivet för att införa krav på legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet är att:

  • kvalitetssäkra och utveckla verksamheten
  • bidra till professionalism genom tydligare krav
  • öka måluppfyllelsen för eleverna
  • öka yrkets status – fler ska vilja bli lärare

Vad innebär legitimationen?

Grundregeln för att kunna ansöka om legitimation är att man har en lärar- eller förskollärarexamen. Man ska dessutom ha arbetat som lärare alt. förskollärare i minst ett läsår på heltid eller motsvarande. För de som tar ut sin examen 1 juli 2011 eller senare gäller att man istället ska göra ett introduktionsår med en mentor. Därefter ska rektorn alternativt förskolechefen skriva under ett lämplighetsintyg. Det finns två typer av legitimation:

  • Lärarlegitimation
  • Förskollärarlegitimation

På legitimationen kommer att anges vilken eller vilka skolformer eller fritidshem, årskurser eller motsvarande, ämnen eller ämnesområden, som läraren eller förskolläraren är behörig att undervisa i. En lärare eller förskollärare kan, utöver sin behörighetsgivande examen, ha kompletterat med ytterligare behörighetsgivande utbildning som kan ge utökad behörighet.

Länkar

Information om lärarlegitimation från Skolverket Poänggränser vid komplettering för utökad behörighet (Skolverket)

Riksdagens förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor

Vad krävs för olika verksamhetsområden? (Skolverket) Lärarförbundets frågor och svar om lärarlegitimation

Kontaktuppgifter

Frågor ang lärarlegitimation som rör kurser vid Göteborgs universitet kan ställas till Vägledningscentrum för lärarutbildning: Telefon: 031 – 786 5517, måndag – torsdag kl. 9.00 – 11.30 E-post: studievagledning@lun.gu.se  Frågor av mer övergripande karaktär ställs direkt till Skolverket:upplysningstjansten@skolverket.se