Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Antibiotikaresistensens problematik

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Den ökande bakteriella antibiotikaresistensen är ett globalt problem och hotar nu att rasera den moderna medicinska infrastukturen. Antibiotikaresistensproblematiken har många sidor och involverar forskare från ett flertal discipliner. Den här kursen kommer att behandla den grundläggande biologin i ämnet, hur vi kan minska spridningen av antibiotikaresistens hos befolkningen och i miljön, samt om hur vi kan utveckla nya antibiotika. Kursen passar som fortbildningskurs för lärare. Som lämpligt tillägg till kursen rekommenderas labkursen BIO002.

Länk till mer information om kursen