Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Vuxenutbildning

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Antibiotikaresistensens problematik

  Den ökande bakteriella antibiotikaresistensen är ett globalt problem och hotar nu att... Läs mer

Läs kursen ”Havet i klassrummet”, 15 hp på distans, i höst!

Kursen är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man... Läs mer

Fortbildning för lärare inom språk

Vi erbjuder flera kurser på avancerad nivå som särskilt riktar sig till språklärare.... Läs mer

Matematiska vetenskapers fortbildning för lärare

Här hittar du kurser du som lärare kan gå Det finns även information... Läs mer

Introduktionsutbildning till uppdraget som lokal lärarutbildare (LLU)

Inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet erbjuds en introduktionsutbildning till uppdraget som... Läs mer

Lärarfortbildningar om FN:s globala hållbarhetsmål

    Välkommen till fortbildning för lärare i förskola, grundskola och... Läs mer

APL-utvecklarutbildning för yrkeslärare eller APL-ansvarig HT18

Som en del i att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet (apl)... Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, med förhöjd studietakt

Göteborgs universitet ger en variant av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med... Läs mer