Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

VFU-ledare – kompetensutvecklande uppdrag

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Ett av Lärarutbildningsnämndens många uppdrag är att organisera och säkra kvaliteten inom den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

I det ingår att studenterna ska få besök under sin VFU i skolan eller förskolan. Dessa besök har i LP01 gjorts av så kallade VFU-ledare, som har sina uppdrag från LUN; lärare som har haft nedsättning i sin tjänst för att göra detta. Ett ”kritdammshandgripligt” uppdrag, för att citera Sven Olsson, en av dessa. Han är, utöver detta uppdrag, samhällskunskapslärare på Hulebäcksgymnasiet i Härryda kommun.

 

Sven_230

 

Läs mer