Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Unik utbildning i somaliska vid Göteborgs universitet – platser kvar i höst

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Somailia_1_webb

Lärare i modersmål eller i svenska som andraspråk? Då kan du läsa somaliska i höst! Det finns hela fem kurser i språket, som inte skiljer sig så mycket som man kanske kan tro från svenskan.

Undervisning i somaliska startade för första gången vid Göteborgs universitet hösten 2008. Från och med hösten 2014 erbjuder institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Lärarutbildningsnämnden fyra kurser som framför allt är avsedda för modersmålslärare.

Läs mer här