Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

”Tänka som en forskare” – fortbildning för lärare

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Att stimulera intresse för naturvetenskap är syftet med läger som anordnas för skolungdomar på Lovéncentret Tjärnö. Projekten använder metodiken ”tänka som en forskare” och har blivit mycket uppskattade. Flera hundra ungdomar har deltagit i de läger som sedan 2008 har anordnats varje sommar. Högstadieelever deltar under tre dagar i lägret Sommarforskare och gymnasieelever fem dagar i lägret Summer Science Camp.

För att ge lärare inspiration att använda sig av denna metodik anordnas hösten 2016 återigen en 3-dagars helgkurs på Lovéncentret Tjärnö för lärare på högstadiet och gymnasiet. Kursen finansieras av Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

– Vi ser att behovet att få vägledning i denna typ av metodik, som verktyg i undervisningen, är stort. I de senaste läroplanerna poängteras ofta att man ska utgå från elevernas egna tankar och idéer och metodiken ”tänka som en forskare” passar bra in i den målsättningen, säger projektledaren Elisabet Brock, lärare och marinekolog.

Genom att gå igenom alla steg som ungdomarna gör på Sommarforskare/Summer Science Camp övar lärare sig i att själva genomföra en vetenskaplig studie. Deltagarna får även med sig en struktur att använda i undervisningen, en alternativ strategi som uppmuntrar och vägleder eleverna att våga lita på sina egna observationer och förklaringar och genomföra forskning dvs. söka ny kunskap.

– Vårt sätt att arbeta använder en metodik som utvecklar ett naturvetenskapligt förhållningssätt hos eleverna, vilket förespråkas i läroplanerna för grundskola och gymnasium, tillägger Elisabet Brock.

 

marin

 

Kontakta: elisabet.brock@marine.gu.se