Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

”Tänka som en forskare” – fortbildning för lärare

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

naturvetenskap naturvetenskap_2

Metodiken ”Tänka som en forskare” – ett värdefullt undervisningsalternativ, extra lämpad att implementera inom de naturvetenskapliga ämnena.

För att ge lärare inspiration att använda sig av denna metodik anordnar vi hösten 2017 återigen en 3-dagars helgkurs på Göteborgs universitets marina fältstation, Lovéncentret Tjärnö (Bohuslän), denna gång i första hand med fokus på tillämpning i åk F-6. Lärare på högstadiet och gymnasiet är även välkomna att söka eftersom metodiken är användbar på alla stadier. Kursen finansieras av Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

  • Vi ser att behovet att få vägledning i denna typ av undervisningsmetodik är stort. I de senaste läroplanerna poängteras ofta att man ska utgå från elevernas egna tankar och idéer och metodiken ”tänka som en forskare”, ett kompletterande verktyg i undervisningen, passar bra in i den målsättningen, säger projektledaren Elisabet Brock, lärare och marinekolog.

Deltagarna genomför alla steg i en vetenskaplig studie och får även med sig en struktur att använda i undervisningen, en alternativ strategi som uppmuntrar och vägleder eleverna att våga lita på sina egna observationer och förklaringar och genomföra forskning, dvs. söka ny kunskap.

Datum: 1/9 – 3/9 2017

Kostnad: Måltidskostnad 800 kr/vistelse (allt övrigt kostnadsfritt).

Kontakt projektledare: elisabet.brock@marine.gu.se