Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Tänka fritt, tänka rätt – UR-program

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

I sin avhandling ”Tänka fritt, tänka rätt” följer CUL-doktorn Anna-Karin Wyndhamn åtta gymnasielärares undervisning i svenska för att studera mötet med eleverna.

Samtidigt som vi vill ha självständiga elever som kan förändra maktstrukturer finns det krav på att lärarna ska förmedla ideal och värden som sägs känneteckna det svenska samhället. Relationen mellan värdeöverföringen och elevens träning i kritiskt tänkande kan skapa spänningar i skolan. Intervjuare: Erik Fichtelius.