Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Speciallärarprogrammet och Specialpedagogiska programmet

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Vid Göteborgs universitet finns både Speciallärarprogrammet och det specialpedagogiska programmet. Även om namnen är lika leder programmen till olika examen.

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen är en yrkesutbildning som leder till speciallärarexamen. Speciallärarprogrammet bygger på tidigare lärarutbildning och yrkeserfarenhet och ges med specialiseringar mot språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling respektive utvecklingsstörning.
Lärarutbildningsnämndens informationssidor om Speciallärarprogrammet

Det specialpedagogiska programmet är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare/pedagoger med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen är en yrkesutbildning som leder till specialpedagogexamen. Det specialpedagogiska programmet bygger på tidigare lärar-/pedagogutbildning och yrkeserfarenhet från förskola, förskoleklass, fritidshem, skola, vuxenutbildning eller andra relevanta pedagogiska verksamhetsområden.
Lärarutbildningsnämndens informationssidor om det specialpedagogiska programmet