Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Socialt arbete och funktionshinder – kurs på avancerad nivå

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Paper work

Socialt arbete och funktionshinder bygger på Blended learning och är interaktiv vilket innebär att kursen innehåller ett mindre antal heldagsträffar på campus.  Blended learning kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter och innebär en större möjlighet att studera när du vill.

Kursen behandlar aktuell forskning, definitioner och teorier om livsvillkor, aktuella politiska mål, lagar och konventioner, fördjupning av olika perspektiv på funktionshinder i syfte att problematisera möjligheter och hinder för inflytande och delaktighet. Kursen behandlar specifikt Neuropsykiatriska funktionshinder samt ICF.

 

Mer info