Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Religionskunskap

Kontakta Korsvägen om religionskunskap

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Vid Göteborgs universitet studeras Religionskunskap utifrån fem inriktningar: bibelvetenskap, kristendomens historia, religionsbeteendevetenskap, religionshistoria och tros- och livsåskådningsvetenskap.

Religionsvetenskap och teologi vill ge kunskap och förståelse om hur människor formulerat sin uppfattning av det som är livets yttersta mål och mening. Det centrala för forskning och undervisning är människan och vad hon i historia och nutid betraktat som det mest angelägna med sitt liv. Detta kallar vi traditionellt religion, men också livsåskådningar och livsformer som ifrågasatt religionens roll eller framträder som alternativ till religiösa åskådningar studeras.

Kompetenser

Inom de här områdena har vi kompetens för att göra uppdragsutbildningar, föreläsningar, utredningar eller liknande. Kontakta oss för att starta ett samarbete.