Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Övningsförskola öppnar karriärväg för duktiga förskollärare

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Förskollärarstudenter vid Göteborgs universitet gör från och med denna termin sin verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU) på särskilda övningsförskolor. Detta för att uppnå ett fördjupat samarbete och en större växelverkan mellan universitetet och förskolorna. Och duktiga förskollärare kan nu göra karriär inom den pedagogiska verksamheten.

 

Läs mer