Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Öppet för sen anmälan till masterprogram i pedagogik

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

psykologi_600

Vill du öka din kunskap om förändring i skolan och påbörja ett utvecklingsarbete?
Aktionsforskning syftar till förbättringar i praktiken, professionell utveckling och social förändring. Poängen är att erfarenheter och frågor från den egna verksamheten, tillsammans med vetenskapliga teorier och metoder, kan mötas i ett forsknings- och utvecklingsarbete och berika varandra.

Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, vid Göteborgs universitet, 120 hp, är öppet för sen anmälan. Utbildningen är fördelad över fyra år och bedrivs på halvfart.

Läs mer om utbildningen och sen anmälan