Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Omvärldsbevakning

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Glada Hudik-projekt ska minska fördomar

Vårt Göteborg  2017-03-24
Över 3 000 elever medverkar. Under våren jobbar många mellanstadieklasser runt om i Göteborg med projektet Barn föds inte med fördomar, som Glada Hudik-teatern står bakom. Slutklämmen i arbetet blir att se föreställningen Trollkarlen från Oz i Scandinavium.

Åttor på Sannaskolan vann tekniktävling

Vårt Göteborg  2017-03-13
Barnvagn blir moppe. Sannaskolan vann första pris i Tekniska samfundets årliga tekniktävling med bidraget Smartprime, en barnvagn som enkelt blir en moppe. När de ändå var igång knep de andrapriset också, med supersnabba framtidståget Tubesurfer.

Nu ska programmering och digitalt skapande in i skolan

Regeringen  2017-03-09
Här kan du läsa regeringens beslut om uppdaterad läroplan för grundskola och gymnasium. Sammanfattningsvis avser ändringarna: att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena. att stärka elevernas källkritiska förmåga att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på...

Ny satsning på skolforskning

Regeringen  2017-03-09
För att öka elevers och svenska skolans måluppfyllelse behövs det mer forskning om skolans verksamhet och undervisningen i klassrummet. Regeringen har i dag beslutat att ge fyra universitet i uppdrag att bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och friskolor inom ramen för en försöksverksamhet. Dessutom får en särskild...

Lärare lär sig om entreprenörskap

Vårt Göteborg  2017-03-01
Ska fånga upp elevernas kompetens. Projektet Entreprenörskap i skolan ska göra skolor och lärare bättre i sin undervisning när det gäller entreprenörskap. 200 lärare får nu verktyg för att kunna fånga upp elevernas kompetens. Nio grundskolor i Göteborgs Stad är med i projektet.

Seniorer lär sig teknik av nyanlända ungdomar

Vårt Göteborg  2017-02-21
Teknik, språk och möten. Under hösten träffade en grupp nyanlända ungdomar från Ryaskolan tekniknyfikna seniorer från träffpunkt Monsunens i Biskopsgården för att lära sig mer om teknik och varandra. De unga it-guiderna är ett projekt utvecklat av stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och testas nu i fem länder. I mars är...

Sex helt nya utbildningar inom yrkeshögskolan

Vårt Göteborg  2017-02-20
God utdelning för Yrgo igen. Yrkeshögskolan i Göteborg startar sex helt nya utbildningar och hamnar återigen i topp när det gäller antalet beviljade utbildningar.

Internationella skolan får spetsutbildning i engelska

Vårt Göteborg  2017-01-26
Från och med i höst kan gymnasieeleverna på International High School of the Gothenburg Region, IHGR, läsa en spetsutbildning i engelska, där två universitetskurser ingår.

Bättre arbetsmiljö med arbetsterapeut på skolan

Vårt Göteborg  2017-01-17
Satsning i Angered. Nästan en miljon barn går i skolan i Sverige. Varje vardag mellan klockan 8 och 15 är de tillsammans med andra barn och sina lärare i ett klassrum. Det är på många sätt en utmanande arbetsmiljö – därför har Vättleskolan i Angered anställt en arbetsterapeut.

Göteborgs skolor bästa utvecklingen bland storstäderna

MP  2017-01-12
Kommunala skolor i Göteborg har bättrats på flera sätt under 2016. Det visar en kommunal uppföljningsrapport som läggs fram på kommunstyrelsens bord på onsdagen. - Det känns väldigt roligt att vi är på rätt väg, men vi har mycket arbete kvar för att ännu fler elever ska kunna nå...

Café-å-lär: träffar varje torsdag kl. 15-16

Chalmers  2016-09-21
Plats: Vera Sandbergs allé 8, Göteborg Populärvetenskapligt föredrag (cirka 40 min) med efterföljande diskussion (cirka 20 minuter): Alla är välkomna: allmänhet, forskare, lärare, studenter...... Fri entré och gratis fika (smörgås, olika drycker m.m.)

Alarmerande låga kunskapskrav kring läsande och skrivande på gymnasiets yrkesprogram

Humanisten  2016-09-21
Trots att elever på yrkesinriktade program ska läsa minst en kurs i svenska med samma innehåll och kunskapskrav som elever på högskoleförberedande program verkar kraven se helt annorlunda ut. Det visar en avhandling i humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

”Låt forskningen stimulera skolutveckling!”

Dagens samhälle  2016-09-16
Satsa på strategiska forskningsåtgärder för att möta vår tids samhällsutmaningar i skolan, skriver fem skolhuvudmän som vill se mer samverkan - mellan staten och skolhuvudmännen, mellan akademi och praktik.

Björn Åstrand blir utredare för nationell samling för läraryrket

Regeringskansliet  2016-09-15
Regeringen har beslutat att ge Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet samt ledamot i Skolkommissionen, i uppdrag att föreslå åtgärder som ska ge lärare, förskollärare och rektorer bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag. Utredaren ska bland annat se över legitimations- och behörighetsreglerna samt karriärvägsreformen.

Snabbspår ska ge nyanlända kortare väg till arbete

Sydsvenskan  2016-08-22
35 nyanlända lärare och förskollärare ska snabbt lotsas ut i arbetslivet. Nästa vecka börjar utbildningen där eleverna under sex månader får lära sig hur det är att arbeta i svenska skolor och förskolor.

Tillsammans för en stark lärarprofession – seminarium Almedalen 5 juli

lärarutbildningen.gu.se  2016-07-04
Många för fram samverkan kring forskning och utbildning som nyckeln till en stark lärarprofession och hög kvalitet i lärarutbildningen. Hur stärker vi möjligheterna till reell samverkan, och vad kan vi lära från andra professioner? Hur skapas nationellt likvärdiga förutsättningar?

Fortsatt stora behov att utveckla it-kompetensen i skolan

Skolverket  2016-04-05
Det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och användningen ökar i samtliga skolämnen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått eller fått låna en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra. Trots ökningen upplever eleverna inte att deras it-kompetens blivit...

Låt staten ta över lärarnas fortbildning

Dagens samhälle  2016-03-30
Om staten ansvarar för fortbildningen av lärare skulle likvärdigheten i skolan öka. Det finns ingen anledning till att fortsätta göra skillnad på huvudmannaskapet för lärarnas grundutbildning respektive fortbildning.

Ny bok: Nätmobbning – Handbok för skolan

GU  2016-03-23
Att spendera tid vid datorn, surfplattan eller mobilen är idag en självklar del av ungas vardag. Men med möjligheterna som kommer med modern teknik och moderna kommunikationskanaler kommer också risker, och på senare tid har nätmobbning lyfts fram som ett allt vanligare och allvarligare problem.

Hon vill ge unga vetenskapligt flow

Origo  2016-03-14
För ett år sedan startade Göteborgs universitet ett snabbspår för naturvetare som ska bli ämneslärare. Anna-Clara Rönner är en av drygt 30 studenter som är redo för en ny karriär.

Dags för grammatikfestival – tema är Talspråk

Institutionen för svenska språket  2016-03-11
Sedan 2009 anordnar Göteborgs universitet den årliga Grammatikfestivalen, en heldag med spännande föreläsningar om språk och grammatik, för alla som sysslar med eller är intresserade av grammatik. Grammatikfestivalen är Göteborgs bidrag till den nationella Grammatikdagen. Årets tema är Talspråk Tid: Fredag den 18 mars 2016 klockan 10.00-17.00. Efteråt: Mingel med...

Utbilda handledare för kollegialt lärande i matematik eller naturvetenskap och teknik

Skolverket  2016-02-22
Under läsåret 2016/17 finns möjlighet att utbilda fler matematikhandledare och även handledare inom naturvetenskap och teknik för kollegialt lärande. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på Lärportalen för matematik och den kommande Lärportalen för naturvetenskap och teknik. http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/handledarutbildning-larare-ma-nt-1.245423

Hallå där, Monzer El-Sabini!

Vårt Göteborg  2016-02-18
… rektor på Bergsjöskolans särskola. Skolinspektionen ger er grönt ljus över hela linjen - vad har hänt sedan kritiken 2012?

Ökande brist på SFI-lärare

Skolvärlden  2016-02-18
Antalet SFI-elever med uppehållstillstånd ökar enligt prognosen från 1 100 till 2 200 i Göteborg fram till nästa år. Samtidigt dras verksamheten med lärarbrist då allt fler lockas till gymnasieskolan som erbjuder bättre lön och villkor. Det rapporterar P4 Göteborg.