Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Nyanlända i skolan- förutsättningar, lärande och skolframgång – nu som uppdragsutbildning

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

NYANLANDA_270

Institutionen för svenska språket startade hösten 2016 ytterligare en teamutbildning – Nyanlända i skolan 4 (NYS 4). Det är cirka 80 lärare och rektorer som deltar.Nyanlända i skolan – förutsättningar, lärande och skolframgång. Det är namnet på svenska språkets kompetensutveckling för skolledare och lärare som pågått sedan våren 2014. Drygt 300 skolledare och lärare från 39 västsvenska kommuner har genomfört denna teamutbildning vid Göteborgs universitet. Den fjärde utbildningsomgången, NYS 4 startade i september 2016. Utbildningen fortsätter under våren och avslutas i maj 2017.

NYS 4 blir troligen den sista NYS-utbildningen vi ger som Skolverksuppdrag, men utbildningen finns som grund för olika uppdrag om kommuner eller enskilda skolor är intresserade. Vi har mycket kvalificerade lärarutbildare inom ämnet som kan åtaga sig utbildningar rörande såväl nyanlända som svenska som andraspråk, flerspråkig arbete i skolan och språkutvecklande ämnesundervisning med mera.

 

http://svenska.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning/nyanlandas-larande