Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Nya möjligheter till behörighet för förskollärare

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Forskola
Du som är legitimerad förskollärare eller har en förskollärarexamen och tänker söka legitimation kan nu få behörighet att undervisa i grundskolan. Det finns flera vägar till ytterligare behörigheter.
1. Det är möjligt att bli behörig om du undervisat sammanlagt minst åtta läsår i ett ämne i grundskolan under de senaste 15 åren.
Ett exempel:
Agneta utbildade sig till förskollärare 1986. Hon har sedan dess arbetat i grundskolan. Hon   har en förskollärarlegitimation men vill nu ha behörighet att undervisa i årskurs 1-3. Det kan hon nu få. För att det ska bli möjligt måste först Agnetas rektor skriva ett yttrande över hennes lämplighet och långa erfarenhet i de ämnen hon yrkar på behörighet i. Sen skickar Agneta in en ansökan om fler behörigheter och bifogar då yttrandet från rektorn. Nu kommer Agneta även att få en lärarlegitimation med de ämnesbehörigheter hon yrkat på och kan då fortsätta att undervisa i lågstadiet.
Läsa mer och ta den av det erfarenhetsintyg som din arbetsgivare måste skriva under: www.skolverket.se/erfarenhet
2. Det är möjligt att bli behörig om du har högskolekurser som avslutats före 1 december 2013. Nu kommer de bedömas utifrån de behörighetskrav som gällde vid tidpunkten för studierna. Din examen måste dock vara utfärdad före 1 juli 2011.
Ett exempel:
Ulrik är utbildad förskollärare men arbetar som lärare i årskurs 4-6 i matematik. Han valde att komplettera sin utbildning med en kurs som heter ”Matematik för grundskollärare, årskurs 1-6” och fick efter det anställning i grundskolan. Hans förskollärarlegitimation ger honom enbart behörighet som förskollärare men eftersom han har läst den nya kursen kan han med de nya möjligheterna nu få lärarlegitimation med behörighet i matematik i
årskurs 1-6.
Här kan du se vilka poänggränser som gäller: www.skolverket.se/amnesgranser
3. Det är möjligt att bli behörig även genom en så kallad behörighetsförklaring från Skolöverstyrelsen (SÖ).
Lärare i förskolan
Du som har en lärarexamen eller lärarlegitimation kan bli behörig att undervisa i förskolan om du undervisat länge där.Läs mer här: www.skolverket.se/erfarenhet