Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Ny riktad lärarutbildning för outbildade lärare i fritidshem

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

schack_1000

Det finns en stor brist på utbildade lärare i fritidshem. Därför startar Göteborgs universitet en ny utbildning för att fånga upp dem som redan arbetat eller arbetar på fritidshem, men som saknar den formella behörigheten för tjänsten.

 

http://lararutbildning.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter_Detalj//ny-riktad-lararutbildning-for-outbildade-larare-i-fritidshem-.cid1432715