Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Ny omgång av den populära fortbildningen Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

NYANLANDA_270

Kursen är en kompetensutveckling för skolteam som arbetar med nyanlända elever. 12 lärosäten runtom i landet erbjuder utbildning med start i höst.

Kompetensutvecklingen ska ge deltagarna ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Den ska bidra till förbättrad organisering av mottagande och utbildning för nyanlända elever samt goda förutsättningar för social utveckling och ökad måluppfyllelse för dessa elever.
Kompetensutvecklingen syftar också till att främja kollegialt lärande. Genomförande och innehåll anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov.

Läs mer här