Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Kurs i handledarskap

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Högskolepoänggivande handledarutbildning kommer i framtiden att vara ett krav från regeringen på de universitet/högskolor och skolhuvudmän som vill vara med och utbilda nästa generation lärare. Därför finns kursen ”Handledarskap i förskola, skola och fritidshem” (7,5 hp) på Göteborgs universitet. 

 

Tre målgrupper

Kursen vänder sig till dig som är lokal lärarutbildare (LLU), mentor och/eller förstelärare i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem.

Målet är att du ska utveckla din förmåga att stödja studenters väg till yrket, nya arbetskamraters väg in i yrket och erfarna kollegors vidare i yrket.

Kursen har mentorer som målgrupp, eftersom mentor och LLU har liknande uppdrag sedan lämplighetsbedömningen lyfts ut ur introduktionsåret och mentorns stödjande roll förtydligats.

En tredje målgrupp är förstelärarna. En del av förstelärarens uppdrag är att vara ett stöd för erfarna lärares pedagogiska utveckling. Sannolikt kommer också vissa förstelärare samtidigt att vara LLU och mentor.

 

Freedom Play Sticks for Play Spaces

Handledarskap gemensamt uppdrag

Handledarskapet är det gemensamma området för lokala lärarutbildare, mentorer och förstelärare, i arbetet med att stärka förskollärare och lärares egna reflektioner kring och förmåga att arbeta med förskollärar- och läraruppdraget.

Både teori och praktik i kursen

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment: föreläsningar, seminarier, rollspel, gruppövningar och gestaltning. Centrala teman som genomsyrar hela kursen är kommunikation, samtal och feedback.

Kursen tar upp vad som skiljer och förenar de olika handledningssituationerna gentemot student, ny lärare och erfaren lärare vad gäller lagar, förordningar och yrkesetiska principer. Andra moment är ledarskap, grupprocesser och konflikthantering. Genom kursen löper ett projektarbete, där du som kursdeltagare ska pröva att omsätta kursens innehåll till handledarpraktik i din vardag.

 

Mer info och ansökan här

 

Fakta

Åren 2014–2019 pågår en försöksverksamhet med övningsskolor. Regeringen har avsatt 40 miljoner kronor per år för verksamheten fram till 2019.

De universitet och högskolor som vill börja arbeta med övningsskolor kan ansöka till Universitets- och högskolerådet, som beslutar om vilka lärosäten som får delta i försöksverksamheten.