Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Normkritisk pedagogik – vad är det?

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Skolvaska_560

Föreläsningen introducerar begreppet och dess innehåll, historik och syfte. Fokus ligger därefter på hur detta perspektiv kan omsättas i yrkespraktik. Dels genom ett självreflekterat och ödmjukt förhållningssätt där våra misstagsmöjligheter bidrar till vår förståelse för normers påverkan på oss själva och i vårt yrkesutövande. Dels i vårt dagliga arbete i så kallade riktade satsningar och medvetna mikrohandlingar i socialt bemötande samt i planering av undervisningens innehåll och form. Föreläsningen innehåller både föreläsande och interaktiva inslag såsom enklare övningar, diskussionsinslag samt filmklipp.

Föreläsningen leds av Lotta Björkman, pedagog och en av dem som var med och utvecklade den normkritiska pedagogiken. Lotta är gymnasielärare i grunden och har sedan 2007 utbildat personal i skola, högskola och offentlig sektor inom normkritiska perspektiv i praktiken. Lotta har även skrivit flertalet böcker och metodmaterial inom området normkritisk pedagogik. Idag är Lotta verksam som utbildningskonsult inom inkluderande och kreativa metoder samt gästlärare på Konstfacks bild- och slöjdpedagogiska utbildning.

Föreläsning av Lotta Björkman den 13 maj, 13.00 Stora hörsalen, HDK, högskolan för design och konsthantverk.